Nazwa grupy: wyroby podrobowe

Forma pakowania: MAP

Termin przydatności: 18 dni

Waga: 1,8-2,0 kg