Wczytuję...


13.01.2017

Zaproszenie ofertowe na wykonanie biznesplanu wraz załącznikami dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na zakupie maszyn i urządzeń w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie Ofertowe wraz z załącznikiem Nr 1 - format PDF

06.03.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego:
„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PT. PROMOCJA CERTYFIKOWANYCH KIEŁBAS I MIĘSA WIEPRZOWEGO”

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego:

Informacja - format PDF

13.06.2017

Zaproszenie ofertowe: "Wykonanie instalacji chłodniczej w komorze szokowego schładzania półtusz wieprzowych - zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - format docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - format docx

30.06.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego: "Wykonanie instalacji chłodniczej w komorze szokowego schładzania półtusz wieprzowych - zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego - format pdf

30.06.2017

Zaproszenie ofertowe: "Dostawa, montaż i uruchomienie: komory tradycyjnego wędzenia" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - format docx

30.06.2017

Zaproszenie ofertowe: "Dostawa, montaż i uruchomienie: zestawu oparzająco-szczecinującego" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - format docx

07.07.2017

Zaproszenie ofertowe dotyczące zadania p.n. „PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA KAMPANII PROMOCYJNEJ PT. PROMOCJA CERTYFIKOWANYCH KIEŁBAS I MIĘSA WIEPRZOWEGO”

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe z załącznikiem nr 1 - format pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - format pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - format pdf

10.07.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego: "Dostawa, montaż i uruchomienie: komory tradycyjnego wędzenia" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania - KOMORA TRADYCYJNEGO WĘDZENIA - format pdf

10.07.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego: "Dostawa, montaż i uruchomienie: zestawu oparzająco-szczecinującego" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania - ZESTAW OPARZAJĄCO-SZCZECINUJĄCY - format pdf

04.08.2017

Zaproszenie ofertowe: "Dostawa, montaż i uruchomienie: kotła parowego w istniejącej kotłowni" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - format pdf

Kosztorys do zapytania ofertowego - format pdf

24.08.2017

Unieważnienie postępowania ofertowego: "Dostawa, montaż i uruchomienie: kotła parowego w istniejącej kotłowni" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Unieważnienie postępowania ofertowego - format pdf

24.08.2017

Zaproszenie ofertowe: "Dostawa, montaż i uruchomienie: kotła parowego w istniejącej kotłowni" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - format pdf

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - format pdf

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - format pdf

15.09.2017

Informacja o wyniku postępowania dot. zapytania ofertowego: "Dostawa, montaż i uruchomienie: kotła parowego w istniejącej kotłowni" w ramach poddziałania 4.2. " Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Informacja o wyniku postępowania - KOCIOŁ PAROWY - format pdf

WFOŚiGW ŁÓDŹ