Nazwa grupy: wyroby podrobowe

Forma pakowania: LUZ

Termin przydatności: 21 dni

Waga: 0,3 kg