Nazwa grupy: wyroby podrobowe

Forma pakowania: MAP

Termin przydatności: 14 dni

Waga: 0,6-0,8 kg